Achtergrond

In 2019 is de Stichting Avondvierdaagse Zwijndrecht overgenomen door de leden van Tafelronde Nummer 90 Zwijndrecht. Na vele jaren vond het oude bestuur dit hét moment om het stokje over te dragen. Tafelronde 90 Zwijndrecht bedankt het oude bestuur voor velen jaren wandelplezier, de uitstekende organisatie en de ontzettend veel vrijwillige uren die deze mensen hierin hebben gestoken.

Welkom!

Avondvierdaagse voor iedereen

De avondvierdaagse is iets om naar uit te kijken. Duizenden kinderen hebben plezier, krijgen de nodige beweging en nieuwe vriendschappen ontstaan. Als Tafelronde zijn wij trots bij te kunnen dragen aan het organiseren van dit prachtige evenement. Daarnaast gaan we ons inzetten om de avondvierdaagse nog leuker te maken maar ook voor iedereen bereikbaar.

Voorbereiding

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Samenwerkingen met de lokale ondernemers wordt gezocht, routes worden bepaald en discussies worden gevoerd over hoe dit evenement voor zoveel mogelijk kinderen gratis bereikbaar is. Zoals gebruikelijk is de Avondvierdaagse bedoelt voor kinderen en kunnen scholen, sportclubs en andere verenigingen zich inschrijven.

Innovaties

Nieuwe energie aan de organiserende kant zorgt ook voor nieuwe ideeën. De Tafelronde Zwijndrecht kijkt naar (digitale) mogelijkheden om de registratie voor iedereen gemakkelijk te maken. Daarnaast is de dialoog met lokale ondernemers al geopend om er een echt feestje van te maken.

Tafelronde Nummer 90 Zwijndrecht

Tafelronde Nummer 90 Zwijndrecht is een serviceclub behorend tot de Nationale Nederlandsche Tafelronde. Zij bestaat uit circa 16 tot 20 heren tussen de 25 en 40 jaar. Het doel van de tafelronde is het bevorderen van wederzijds begrip en stimuleren van  (internationale) vriendschappen, de ontplooiing van de eigen leden (zowel persoonlijk als in beroep), alsmede het versterken van het besef bij haar leden dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen.  Als zodanig organiseert de Tafelronde Nummer 90 Zwijndrecht jaarlijks (en al meer dan 30 jaar) kosteloos een leuke boottocht voor ouderen, vereenzaamden en alleenstaanden. Daarnaast wordt jaarlijks middels een fundraising geld gedoneerd aan lokale goede doelen.

Meer informatie? Bekijk eens onze Facebook-pagina!